ساعت کار

ساعت کار

بهار و تابستان

روزهای شنبه تا چهارشنبه 10:00    23:00   
پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل 10:00    24:00   
رستوران ها 12:00 1 بامداد
شهربازی 10:00 1 بامداد
پاییز و زمستان

روزهای شنبه تا چهارشنبه 10:00    22:00
پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل 10:00    22:30   
رستوران ها 12:00 24:00
شهربازی 10:00 24:00برای اطلاع از زمان دقیق کار کافه ها و رستوران ها به صفحه اختصاصی هر یک مراجعه کنید.